072 - 520 85 85

Oops, sorry, foutje...

Een foutje zit in een klein hoekje, maar kan een grote impact hebben. Veel organisaties reageren vaak formeel en afstandelijk, dat is niet nodig! 
Zorg er voor dat je je excuses op een luchtige manier oplost, niet laconiek maar met de toon waar je je klanten normaliter mee benadert.


Wat je in ieder geval moet laten blijken uit je excuus zijn de volgende 6 punten:
1.    Zeg daadwerkelijk sorry
2.    Leg uit wat er mis is gegaan
3.    Neem verantwoordelijkheid
4.    Toon berouw
5.    Bied aan om het goed te maken
6.    Vraag om vergiffenis

Bron: https://www.frankwatching.com/archive/2018/08/31/hoe-benut-je-de-marketingkracht-van-een-excuusmail/