Verbetering advertentieroulatie

Google Adwords gaat het systeem van de advertentie-roulatie verbeteren.

Nadat advertentieteksten zijn ingevoerd worden de advertentieteksten de eerste 30 dagen continue afgewisseld om ze allemaal een 'gelijke' kans te geven.

Na de 30 dagen worden ze geoptimaliseerd en gaat de CTR (hoe vaak is er doorgeklikt) sterk meewegen in het wel of niet weergeven van een advertentietekst.

Ready? Let's go!